NASZE CELE STATUTOWE TO MIĘDZY INNYMI:

  • Niesienie pomocy osobom nieuleczalnie chorym:

- prowadzenie HOSPICJUM DOMOWEGO w ramach kontraktu z NFZ
- wolontariat

  • Wspieranie rodzin osób dotkniętych problemem onkologicznym:

- rekolekcje "Dla Osób po Stracie Bliskiej Osoby"

  • Rozpowszechnianie na terenie działania Stowarzyszenia właściwych postaw wobec osób umierających:

- cykliczne konferencje hospicyjne

  • W przyszłości tworzenie i budowa Ośrodka Hospicyjnego
portuguese to english translatorигры для детей 7летis online
 
Main page Contacts Search Contacts Search